Máy phát điện SBMPOWER “bén duyên” thị trường Campuchia