Phong Năng Cung Cấp 14% Điện Năng Cho EU Khi Bước Sang 2019