Phong năng cung cấp 14% điện năng cho EU khi bước sang 2019