Quy trình sản xuất tấm Cemboard và các loại tấm Cemboard phổ biến hiện nay