Việt Nam ‘đổ bộ’ vào thị trường viễn thông Campuchia