2,5 triệu USD hỗ trợ người bán rong Việt Nam, Lào, Campuchia