3 khó khăn khi thành lập doanh nghiệp cần phải biết