Anphabe: Báo Động Tỷ Lệ Nghỉ Việc Gia Tăng, Với 24% Trong Năm 2019