Bulgaria: Ngành công nghiệp hoa hồng thu hút nhà đầu tư thế giới