Châu Âu Dẫn Đầu Trong Việc Tích Hợp Năng Lượng Tái Tạo