Châu Âu dẫn đầu trong việc tích hợp năng lượng tái tạo