Khánh Thành Tượng Đài Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia Tại Tỉnh Battambang