Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Battambang