Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Battambang- Campuchia kỷ niệm quốc khánh 2/9