Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam Tại Battambang Và Tỉnh Banteay Meanchey Củng Cố Hợp Tác Đầu Tư Và Tìm Kiếm Hài Cốt