Khai mạc Hội chợ Triển lãm xúc tiến Thương mại-Du lịch hữu nghị Battambang – Trà Vinh