Đi tàu tre ở Battambang-phương tiện giao thông độc đáo