Học bổng hấp dẫn từ các trường THPT thuộc hệ thống Amerigo, Mỹ