Tự mình xin visa du học Mỹ – Thuận lợi và khó khăn