Cần Thơ ký kết hợp tác kinh tế với tỉnh Battambang