Diện Tích Trồng Sắn Tại Battambang – Campuchia Sụt Giảm