Kinh tế Campuchia có thể tăng trưởng 7% trong năm nay