Tổng lãnh sự VN tại Battambang: Các tỉnh Tây Bắc Campuchia rất muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Tây Ninh