Bệnh trĩ có tái phát không? Nguyên nhân tái phát bệnh trĩ?