Đại tiện ra máu tươi khi mang thai là biểu hiện của bệnh gì, có nguy hiểm không?