Ở tuổi dậy thì, một tháng không có kinh nguyệt có sao không?