Ung thư tuyến giáp – triệu chứng và những sai lầm trong việc điều trị