Vô sinh có trị được không và nguyên nhân chính xác là gì?