CEO Go88 Nguyễn Văn Tùng: Tâm huyết và đam mê với công việc