Thúy Nga Nhớ Về ‘Một Anh Vũ Hài Hước, Hay Quạu Và Dễ Buồn’