Thúy Nga nhớ về ‘một Anh Vũ hài hước, hay quạu và dễ buồn’