Tổ chức Tết Trung thu dành cho con em kiều bào tại Battambang-Campuchia