Dương Đình Khải – Du Học Sinh Việt Được Nhận Giấy Khen Của Cựu Tổng Thống Obama