Chính quyền và nông dân huyện Som Lout, tỉnh Battambang mong muốn các cơ quan giúp tìm thị trường tiêu thụ hạt tiêu