Chính Quyền Và Nông Dân Huyện Som Lout, Tỉnh Battambang Mong Muốn Các Cơ Quan Giúp Tìm Thị Trường Tiêu Thụ Hạt Tiêu